Zwiększenie udziału w zysku spółki nie powoduje zaległości

Komandytariusz nie musi obawiać
się odsetek, jeśli zapłacone zaliczki na rozliczenie PIT nie
wystarczyły na roczny danina – potwierdził
Naczelny Sąd Administracyjny.

Strona 1 z 11